เมนูข้าง ส่งออกจีน และทั่วโลก


ยินดีให้คำปรึกษา และสอบถามรายละ เอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

Tel. 02-979-2891 , 061-951-6544  Fax. 02-979-2890

email: numkao-china@ikkigroup.com