บริการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตจีน

บริการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตจีน

 

การซื้อขายสินค้ากับประเทศจีน ส่วนมากผู้ซื้อชาวไทยโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นจะติดต่อกับผู้ขายผ่านทาง internet ซึ่งปัญหาใหญ่ที่ตามมาคือการถูกฉ้อโกง เป็นผลมาจากการซื้อขายที่ไม่ได้เห็นหน้าคร่าตาผู้ขาย

การลดความเสี่ยง และปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ โดยเฉพาะลูกค้าชาวไทยที่ไม่มีเวลา หรือไม่สะดวกไปสำรวจโรงงาน หรือตรวจสอบสินค้าด้วยตนเอง ด้วยบริการ 5 ขั้นตอนของเราดังนี้ครับ 

 

 

          1. ตรวจสอบผู้ผลิตก่อนการซื้อขาย

        ในขั้นตอนนี้เราจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปยังโรงงาน เพื่อตรวจสอบภาพรวมของโรงงาน เช่นมีการจดทะเบียน           บริษัทหรือไม่ เป็นโรงงานหรือเป็นร้านค้า มีการดำเนินธุรกิจมานานแค่ไหน ประเมินรูปแบบลักษณะการ           ดำเนินงานของโรงงาน รวมทั้งถ่ายภาพโรงงาน เป็นต้น จากนั้นจะทำเป็นรายงานส่งให้ลูกค้าทราบต่อไป

 

          2. ตรวจสอบก่อนเริ่มการผลิต

         เมื่อลูกค้าตกลงจะสั่งซื้อสินค้ากับทางโรงงาน ชำระเงินมัดจำเรียบร้อย ก่อนโรงงานจะเริ่มผลิต ในการ              ตรวจสอบขั้นตอนนี้คือการเข้าไปตรวจสอบว่าโรงงานได้มีการจัดเตรียมงาน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์                วัตถุดิบ ตรงตามที่ลูกค้าได้สั่งไว้หรือไม่ อย่างไร จากนั้นจะทำเป็นรายงานส่งให้ลูกค้าทราบต่อไป

 

          3. ตรวจสอบระหว่างการผลิต

          เป็นการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปยังโรงงานเพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิต ว่าเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการหรือ           ไม่ จากนั้นจะทำเป็นรายงานส่งให้ลูกค้าทราบต่อไป

 

          4. การสุ่มตรวจเมื่อสินค้าผลิตเสร็จ

          ก่อนการจัดส่งสินค้า เมื่อสินค้าผลิตเสร็จ เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบสินค้าว่าตรงตามที่ลูกค้าสั่งหรือ           ไม่ มีขอผิดพลาด หรือตำหนิหรือไม่อย่างไร

 

          5. การตรวจขณะเตรียมการจัดส่ง

          ทางเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบในวันที่ทางโรงงานจะส่งสินค้าออกจากโรงงาน เพื่อดูว่ามีการส่งสินค้า             จริงหรือไม่ และมีการแพคกิ้ง การบรรจุ ที่แข็งแรงปลอดภัยหรือไม่

 

          ****บริการทั้ง5ขั้นตอน ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการแยกเป็นขั้นๆได้ครับ

          ****อัตราค่าใช้บริการ จะแบ่งตามขั้นตอน, จำนวนวันที่ที่เจ้าหน้าต้องเข้าไปตรวจสอบ และระยะทางความใกล้/ไกลของโรงงาน

          ****บริการทั้ง5ขั้นตอนนี้มิใช่การรับประกันสินค้า หรือรับประกันโรงงาน, บริการทั้ง5ขั้นตอนนี้เป็นการรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานเพื่อประกอบการตัดสินค้าของลูกค้าครับ

                 

สอบถามข้อมูล และอัตราค่าบริการได้ที่่ numkao-china@ikkigroup.com

Tel. 02-979-2891 , 061-951-6544