การขนส่งสินค้าแบบ LCL , FCL

การขนส่งสินค้าแบบ LCL , FCL

 

 

บริการนำเข้าสินค้าทั้งแบบเหมาตู้ และไม่เต็มตู้ (FCL & LCL), บริการด้านพิธีศุลกากร

(ทางเรือ และทางอากาศ)

กรณีต้องการขนส่งจากต้นทาง(โรงงานผู้ผลิต) แจ้งข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

แจ้งข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ในการคำนวนค่าขนส่ง ได้แก่
  1.   ราคาสินค้าทั้งหมด
  2.   ปริมาณสินค้า กี่ CBM หรือเต็มตู้กี่ฟุต
  3.   ที่อยู่ต้นทาง และที่อยู่ปลายทางในไทย
  4.   ลูกค้ามีใบ paperless แล้วหรือไม่

        ทางลูกค้าจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ไว้ เพื่อความรวดเร็วในการเสนอราคา

ทางเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลมาเพื่อคำนวณค่าใช้จ่าย ที่สมเหตุสมผลที่สุด และเสนอกลับให้ลูกค้าในเวลาที่เร็วที่สุด
หากลูกค้าพึงพอใจในราคา และตัดสินใจที่จะใช้บริการกับ "นำเข้า" ทางเจ้าหน้าที่จะขอเอกสารสำคัญ ได้แก่ Bill of Landing, Packing List, Invoice และ ใบ paperless ผุ้นำเข้า หากลูกค้าไม่มี โปรดแจ้งด่วน เพื่อดำเนินการจดทะเบียนต่อไป (แนะนำให้แจ้งล่วงหน้า)
ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการทางด้านเอกสาร และสอบถามเกี่ยวกับค่าภาษี ที่ลูกค้าต้องชำระในรูปแบบต่างๆ ที่ทางกรมฯ ได้ระบุไว้เบื้องต้น
ดำเนินการออกของแล้วเสร็จ และจัดส่งไปยัง ปลายทาง ที่ลูกค้าต้องการ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งเอกสารต่างๆ ตามไปด้วย

 

ยินดีให้คำปรึกษา และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tel. 02-979-2891 , 061-951-6544  Fax. 02-979-2890

email: numkao-china@ikkigroup.com