ขั้นตอนการใช้บริการ

ขั้นตอนการใช้บริการ

ลูกค้าแจ้งความจำนงจะใช้บริการ แบ่งตามประเภทการขนส่ง 

1. นำเข้าสินค้าจากประเทศจีน

2. นำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นๆทั่วโลก คลิ๊ก!!!

 

3. ส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน และประเทศอื่นๆทั่วโลก คลิ๊ก!!!

ยินดีให้คำปรึกษา และสอบถามรายละ เอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

Tel. 02-979-2891 , 081-354-2526  Fax. 02-979-2890

 

email: numkao-china@ikkigroup.com