บริการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตจีน

บริการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตจีน

 

การซื้อขายสินค้ากับประเทศจีน ส่วนมากผู้ซื้อชาวไทยโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นจะติดต่อกับผู้ขายผ่านทาง internet ซึ่งปัญหาใหญ่ที่ตามมาคือการถูกฉ้อโกง เป็นผลมาจากการซื้อขายที่ไม่ได้เห็นหน้าคร่าตาผู้ขาย

 

การลดความเสี่ยง และปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ โดยเฉพาะลูกค้าชาวไทยที่ไม่มีเวลา หรือไม่สะดวกไปสำรวจโรงงาน หรือตรวจสอบสินค้าด้วยตนเอง ด้วยบริการ 5 ขั้นตอนของเราดังนี้ครับ