บริการนำเข้า-ส่งออก จีน และการตรวจสอบความน่าเชื่อถือโรงงานจีน

บริการนำเข้า-ส่งออก จีน และการตรวจสอบความน่าเชื่อถือโรงงานจีน

 

                ประเทศจีน ยักษ์ใหญ่ของเอเชีย มีประชากรมากที่สุดในโลก พื้นที่กว้างใหญ่ และมีทรัพยาการธรรมชาติมากมาย นับตั้งแต่การปฎิรูปเศรษฐกิจมาเป็นรูปแบบตลาดในปี ค.ศ.1978 ทำให้ประเทศจีนกลายมาเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดประเทศหนึ่งของโลก โดยในปัจจุบันประเทศจีนถูกจัดเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นผู้นำเข้าสินค้ารายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลก รวมทั้งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลก

 

                ประเทศจีนจึงเป็นแหล่งตลาดที่สำคัญทั้งในแง่การนำเข้าสินค้า และการส่งออกสินค้าไปขาย อย่างไรก็ตามในอดีต การเข้าถึงแหล่งตลาดในจีนอาจจะเป็นเรื่องลำบาก ทั้งในแง่การติดต่อสื่อสาร การค้นหาสินค้า ตลอดจนธรรมเนียมการค้าที่แตกต่างกันกับของคนไทย ทำให้อาจเกิดปัญหาในการซื้อขาย โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจ

 

                บริษัท ไอเคเคไอ ชิปปิ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด หรือ นำเข้า-ไชน่า.com ขอนำเสนอบริการที่จะช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

 

                การนำเข้าสินค้าจากจีนมายังประเทศไทย

  1. บริการขนส่งสินค้า ดำเนินพิธีการศุลกากรสินค้าขาเข้าจากประเทศจีนจากทุกมณฑลมายังประเทศไทย ทั้งทางรถยนต์ ทางเรือ 
  2. แนะนำวิธีการ สืบค้น สินค้า และวัตถุดิบ สำหรับท่านที่ต้องการซื้อสินค้า และวัตถุดิบการผลิตจากประเทศจีน แต่ยังไม่มีแหล่งสินค้า หรือยังไม่ทราบว่าจะซื้อสินค้าจากแหล่งใด
  3. บริการติดต่อประสานงานสั่งซื้อสินค้า
  4. บริการล่ามสำหรับการเดินทางไปซื้อสินค้าที่ประเทศจีน รวมทั้งจองโรงแรมที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ทำวีซ่า และรถรับส่งสนามบิน
  5. บริการรับชำระค่าสินค้าเป็นเงินหยวน และUSD
  6. บริการตรวจสอบผู้ผลิต และตรวจสอบสินค้า

 

การส่งออกสินค้าจากไทยไปยังประเทศจีน

  1. บริการการขนส่งทั้งแบบไม่เต็มตู้ (LCL) และเต็มตู้ (FCL) จากประเทศไทยไปยังทุกเมืองท่าในประเทศจีน ทางเรือ และทางเครื่องบิน
  2. บริการดำเนินพิธีการศุลการขาออกจากประเทศไทย
  3. บริการแพคกิ้งสินค้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการส่งออก

 

 

บริการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตจีน

 

การซื้อขาย สินค้ากับประเทศจีน ส่วนมากผู้ซื้อชาวไทยโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นจะติดต่อกับผู้ขายผ่านทาง internet ซึ่งปัญหาใหญ่ที่ตามมาคือการถูกฉ้อโกง เป็นผลมาจากการซื้อขายที่ไม่ได้เห็นหน้าคร่าตาผู้ขาย

 

การ ลดความเสี่ยง และปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ โดยเฉพาะลูกค้าชาวไทยที่ไม่มีเวลา หรือไม่สะดวกไปสำรวจโรงงาน หรือตรวจสอบสินค้าด้วยตนเอง ด้วยบริการ 5 ขั้นตอนของเราดังนี้ครับ

 

         1. ตรวจสอบผู้ผลิตก่อนการซื้อขาย

        ในขั้นตอนนี้เราจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปยังโรงงาน เพื่อตรวจสอบภาพรวมของโรงงาน เช่นมีการจดทะเบียนบริษัทหรือไม่ เป็นโรงงานหรือเป็นร้านค้า มีการดำเนินธุรกิจมานานแค่ไหน ประเมินรูปแบบลักษณะการดำเนินงานของโรงงาน รวมทั้งถ่ายภาพโรงงาน เป็นต้น จากนั้นจะทำเป็นรายงานส่งให้ลูกค้าทราบต่อไป

  

          2. ตรวจสอบก่อนเริ่มการผลิต  

         เมื่อลูกค้าตกลงจะสั่งซื้อสินค้ากับทางโรงงาน ชำระเงินมัดจำเรียบร้อย ก่อนโรงงานจะเริ่มผลิต ในการตรวจสอบขั้นตอนนี้คือการเข้าไปตรวจสอบว่าโรงงานได้มีการจัดเตรียมงาน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ ตรงตามที่ลูกค้าได้สั่งไว้หรือไม่ อย่างไร จากนั้นจะทำเป็นรายงานส่งให้ลูกค้าทราบต่อไป

 

          3. ตรวจสอบระหว่างการผลิต  

          เป็นการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปยังโรงงานเพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิต ว่าเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการหรือไม่ จากนั้นจะทำเป็นรายงานส่งให้ลูกค้าทราบต่อไป

  

          4. การสุ่มตรวจเมื่อสินค้าผลิตเสร็จ  

          ก่อนการจัดส่งสินค้า เมื่อสินค้าผลิตเสร็จ เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบสินค้าว่าตรงตามที่ลูกค้าสั่งหรือไม่ มีขอผิดพลาด หรือตำหนิหรือไม่อย่างไร

 

          5. การตรวจขณะเตรียมการจัดส่ง

          ทางเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบในวันที่ทางโรงงานจะส่งสินค้าออกจากโรงงาน เพื่อดูว่ามีการส่งสินค้าจริงหรือไม่ และมีการแพคกิ้ง การบรรจุ ที่แข็งแรงปลอดภัยหรือไม่

 

          ****บริการทั้ง5ขั้นตอน ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการแยกเป็นขั้นๆได้ครับ

          ****อัตราค่าใช้บริการ จะแบ่งตามขั้นตอน, จำนวนวันที่ที่เจ้าหน้าต้องเข้าไปตรวจสอบ และระยะทางความใกล้/ไกลของโรงงาน

          ****บริการ ทั้ง5ขั้นตอนนี้มิใช่การรับประกันสินค้า หรือรับประกันโรงงาน, บริการทั้ง5ขั้นตอนนี้เป็นการรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานเพื่อประกอบการตัดสินค้าของลูกค้าครับ

 

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถาม หรือข้อคำแนะนำในการนำเข้า-ส่งออกได้ที่ หมายเลข

Tel. 02-979-2891 , 061-951-6544  Fax. 02-979-2890 

 

email: numkao-china@ikkigroup.com